Համագործակցության նոր պայմանագրեր եվրոպական համալսարանների հետ

Երևանի «Գլաձոր» համալսարանը ուսանողների եւ դասախոսների կրեդիտների միջազգային շարժունության վերաբերյալ միջբուհական համաձայնագրեր է կնքել եվրոպական հետևյալ համալսարանների հետ

Շենոնի տեխնոլոգիական համալսարան (Իռլանդիա)` https://tus.ie/,

Բրաշովի Տրանսիլվանիա համալսարան (Ռումինիա)` https://www.unitbv.ro/ :

Համագործակցության պայմանագիր է կնքվել Ժեշովի տեխնոլոգիական համալսարանի հետ (Լեհաստան)` https://w.prz.edu.pl/en/,  համատեղ հետազոտական ծրագրերի իրականացման,  պրոֆեսորադասախոսական կազմի  և ուսանողների փոխանակման, գիտական հոդվածների հրատարակման վերաբերյալ։