Ասպիրանտուրա և հայցորդություն

2005 թվականից «Գլաձոր» համալսարանն իրականացնում է հետբուհական մասնագիտական կրթության կրթական ծրագրեր: Ընդունվել կարող են ինչպես ՀՀ, այնպես էլ օտարերկրյա քաղաքացիները: Ասպիրանտուրա և հայցորդություն ընդունելությունն իրականացվում է «Ասպիրանտուրա ընդունելության և հայցորդության կանոնակարգ» համաձայն:

Ուսման վարձն ասպիրանտուրայում 400 000 ՀՀ դրամ է, իրավաբանական ֆակուլտետում՝ 600 000 ՀՀ դրամ, օտարերկրյա քաղաքացիների համար՝ 600 000 ՀՀ դրամ:


Էլ.հասցե`
Հեռ.`
gladzor@gladzor.am
+374 10 545980, 545981