Մագիստրատուրա

Համալսարանում մագիստրոսական կրթություն կարող են ստանալ ինչպես ՀՀ քաղաքացիները, այնպես էլ ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձինք:

Համալսարանի մագիստրատուրա կարող են ընդունվել Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի, այլ բուհերի բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում ունեցող շրջանավարտներ` մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու, վերամասնագիտանալու, ինքնուրույն գիտական ուսումնասիրություններ կատարելու և մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու նպատակով:

Համալսարանը մագիստրոսներ է պատրաստում հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

    

Մագիստրատուրա

Ուսման վարձ առկա/hեռակա

Իրավագիտություն

500000/420000

Դատական փորձաքննություն

600000/-

Միջազգային հարաբերություններ

400000/350000

Ֆինանսներ

400000/350000

Կառավարում

400000/350000

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

400000/350000

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

400000/350000

Օտար լեզու և գրակ.

400000/350000

Լեզվաբանություն,

թարգմանչական գործ

400000/350000

Հայոց լեզու և գրակ.

400000/350000

Լրագրություն

400000/350000

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

400000/350000

  • Շրջանավարտներին տրվում է պետական դիպլոմ: Տրվում է դիպլոմի միասնական հավելված (հայերեն, անգլերեն լեզուներով):
  • Համալսարանի մագիստրատուրայի ընդունելությունն իրականացվում է ԵԳՀ «Մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգ»-ի համաձայն:
  • Ուսման տևողությունը՝  առկա` 2 տարի, հեռակա՝ 2,5 տարի

Էլ.հասցե` gladzor@gladzor.am


Դիմում