«Գլաձոր» հանրակրթական միջնակարգ դպրոց
(ընդունելություն 5-12-րդ դասարաններում)

Դպրոցում իրականացվում է մասնագիտական (հումանիտար, բնագիտական, մաթեմատիկական) ուսուցում` պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան£ Շրջանավարտներին տրվում է ընդհանուր միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության ատեստատ:

Դպրոցի պետական ավարտական քննությունների արդյունքներով շրջանավարտները կարող են առանց միասնական քննություններ հանձնելու ընդունվել Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի հեռակա բաժինª նախընտրած մասնագիտության գծով£ Դասերն անցկացվում են Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի շենքում:

Դպրոցում գործում են երկարօրյա խմբեր:

Ցանկության դեպքում դպրոցի մեքենաներով ապահովվում է աշակերտների տեղափոխումը:

Ուսման վարձը 250 000 ՀՀ դրամ է:

Էլ.հասցե`
Հեռ.`
gladzor@gladzor.am
+ 374 10 545980, 54 59 81