Բակալավրիատ

Համալսարանում բակալավրիական կրթություն կարող են ստանալ ինչպես ՀՀ քաղաքացիները, այնպես էլ ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձինք: Համալսարանը կադրեր է պատրաստում հետևյալ մասնագիտությունների գծով`

Ուսուցման ձևը ցերեկային (առկա) հեռակա
Ուսման տևողությունը 4 տարի 5 տարի
Ուսման վարձը 330 000 ՀՀ դրամ 230 000 ՀՀ դրամ
Ուսման վարձը օտարեկրյա քաղաքացիների համար Պայմանագրային Պայմանագրային
  • «Գլաձոր»-ում յուրաքանչյուր մասնագիտության գծով ընդունված ուսանողների 10 տոկոսը սովորում է անվճար:
  • Բուհն իրավունք ունի կնքել անհատական պայմանագրեր և սահմանել անհատական ուսման վարձ, մասնավորապես` զոհված ազատամարտիկների և երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաների համար:
  • «Գլաձոր» համալսարան կարող են ընդունվել նրանք, ովքեր կստանան դրական գնահատականներ ինչպես միասնական և կենտրոնացված, այնպես էլ «Գլաձոր» համալսարանում կազմակերպվող ընդունելության քննություններից
  • Շրջանավարտներին տրվում է պետական նմուշի դիպլոմ: Տրվում է դիպլոմի միասնական հավելված (հայերեն, անգլերեն լեզուներով):
  • Համալսարանի բակալավրի առկա բաժնում ընդունելությունը կատարվում է ՀՀ ԿԳՆ կողմից սահմանված կարգի, իսկ հեռակա բաժնի ընդունելությունը` ԵԳՀ «Բակալավրի կրթական ծրագրի ընդունելության կանոնակարգ»-ի համաձայն