Գիտական խորհուրդ

Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի Գիտական խորհուրդը (ԳԽ) համալսարանի կառավարման բարձրագույն մարմինն է, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա: Գիտական խորհուրդը նախագահում է ռեկտորը, ի պաշտոնե ԳԽ անդամներ են ԳԽ քարտուղարը, պրոռեկտորները, համալսարանի ստորաբաժանումների ղեկավարները, ՈՒԽ նախագահը: Ռեկտորի հրամանով ԳԽ կազմում են ընդգրկվում համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի առաջատար ներկայացուցիչները, խորհրդակցական ձայնի իրավունքով` արտաքին շահակիցները: ԳԽ անդամ է ուսանողական համակազմի 25 տոկոսը:

ԵԳՀ գիտական խորհրդի կազմը

1.      Ջհանգիրյան Ժորա Դանիելի – ռեկտոր

2.      Խառատյան Ամալյա Մարտիրոսի – ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

3.      Ջհանգիրյան Դանիել Ժորայի – տնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

4.      Սարգսյան Արամ Հակոբի – գիտական աշխատանքների գծով ռեկտորի օգնական

5.      Այդինյան Ռիմա Գագիկի – որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար

6.      Հովհաննիսյան Էլիզա Կարապետիկարիերայի զարգացման և շարունակական կրթության կենտրոնի ղեկավար

7.      Գրիգորյան Շուշան Ալեքսանիուսումնական մասի պետ

8.      Սահակյան Լիլիթ Սերժիկի – օտար լեզվի ամբիոնի վարիչ

9.      Սուքիասյան Սերգեյ Սպարտակիտնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ

10.  Գրիգորյան Նարեկ Հրանտի  – միջազգային հարաբերությունների և պատմության  ամբիոնի վարիչ

11.  Հարությունյան Համլետ Հարությունի - ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ

12.  Ղարիբյան Համլետ Ռոբերտի - ավագ փորձագետ, կրիմինալիստիկական ուսումնափորձագիտական կենտրոնի համակարգող

13.  Զոհրաբյան Արա Գագիկի – «ՀՀ փաստաբանական դպրոց» հիմնադրամի կառավարման խորհրդի նախագահ

14.  Օսիպյան Աշոտ Ֆելիքսի - Բանկային կառավարման դպրոցի տնօրեն

15.  Թանայան Արևիկ ԺորայիԱզգային Ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փորձագետ

16.  Տոնիկյան Արման Սամվելի - արտաքին կապերի և միջազգայնացման բաժնի ղեկավար

17.  Էդիլյան Արծրուն Գուրգենի - դասախոս

18.  Քինակցյան Արմեն Լևոնի - դասախոս

19.  Մարգարյան Սոս Բաղրամի - դասախոս

20.  Սարգսյան Սուրեն Թարխանի - դասախոս

21.  Վարդանյան Գոհար Վարդանի – դասախոս

22.  Հովհաննիսյան Անահիտ Կառլենի – «Գլաձոր» քոլեջում քիմիայի և կենսաբանության ուսուցչուհի

23.  Սարգսյան Արտյոմ Հովհաննեսիուսանողական խորհրդի նախագահ

24.  Հովհաննիսյան Նելլի Արսենի – ուսանող

25.  Հակոբյան Հայկ Արեգի – ուսանող

26.  Խալաթյան Գրիգոր Արտավազդի – ուսանող

27.  Հովսեփյան Լիլիթ Էդուարդի- ուսանող