ԵԳՀ որակի ապահովման կենտրոն

Հարգելի՛ այցելու,

Ողջունում ենք Ձեզ ԵԳՀ Որակի ապահովման կենտրոնի կայք-էջում: Այստեղ Դուք կարող եք գտնել Կենտրոնի պատմության, առաքելության և նպատակների, գործունեության, նախատեսված աշխատանքների և որակի ապահովման այլ գործընթացների մասին անհրաժեշտ տեղեկատվություն: Բացի այդ կարող եք ծանոթանալ Որակի ապահովման կենտրոնի կանոնակարգող փաստաթղթերի, հաշվետվությունների հետ:

Սիրով`
ԵԳՀ Որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար, Ռիմա Այդինյան

Համագործակցություն

Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի Որակի ապահովման կենտրոնը համագործակցում է «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի, «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի, հայաստանյան բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների որակի ապահովման ստորաբաժանումների հետ:

«ԳԼԱՁՈՐԸ» ՎԵՐԱՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎՈՒՄ Է

Հայաստանում կրթության որակի արտաքին ապահովումն իրականացվում է պետական հավատարմագրման միջոցով: Հավատարմագ...
Ավելին