Ռեկտորատ


Ռեկտորատ

Ռեկտորատը ռեկտորին կից խորհրդակցական մարմին է, որը գործում է կանոնակարգի հիման վրա և ապահովում է համալսարանի ընթացիկ և բնականոն գործունեությունը: Ի պաշտոնե ռեկտորատի անդամներ են ռեկտորը, պրոռեկտորները, ստորաբաժանումների ղեկավարները, ամբիոնների վարիչները: Ռեկտորատի նիստերը նախագահում է ռեկտորը, ընթացիկ աշխատանքներն իրականացնում է ռեկտորատի քարտուղարը:

        Անդամներ

Խառատյան Ամալյա Մարտիրոսի-ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, դոց.

Սարգսյան Արամ Հակոբի-ռեկտորի խորհրդական գիտական աշխատանքների գծով, Փիլիսոփայության և քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ, փ.գ.դ., պրոֆ.

Ջհանգիրյան Դանիել Ժորայի-տնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, տ.գ.թ., դոց.

Այդինյան Ռիմա Գագիկի- Կարիերայի կենտրոնի ղեկավար

Մխիթարյան Խորեն Ալբերտի-Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., դոց.

Պապիկյան Սիլվա Վարդանի-Ժուռնալիստիկայի և Հայոց լեզվի ու գրականության ամբիոնի ժ/պ բ.գ.թ., դոց.

Սահակյան Լիլիթ Սերժիկի-Օտար լեզու ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ., դոց.

Դավիթյան Կարեն Ռուբենի  –ՈՒԽ նախագահ