Բաց դռների օր

Մարտի 6-7-ին Երևանի «Գլաձոր» համալսարանը հյուրընկալեց հանրապետության տարբեր քոլեջների և ավագ դպրոցների ավարտական կուրսերի և դասարանների ուսումնառողների: Միջոցառման նպատակն էր ապագա ուսանողների շրջանում «Գլաձորի» մասին տեղեկատվության տարածումը, համալսարանի կողմից մատուցվող կրթական ծառայություններին ծանոթացումը:
Հրավիրյալները նաև մասնակցեցին արդիական թեմաներով միաժամանակ ընթացող սեմինարների, որոնց նպատակն էր հավելյալ տեղեկատվություն տալ նախընտրած մասնագիտության մասին, որոշ դեպքերում նաև փոխանցել պրակտիկ հմտություններ:

      
      
      
      
      
        </div>
      </div>
		</div>
	</div>
</div>

 <div style=