Տնտեսագության ամբիոնի վարիչ

Բակուր Մարտիրոսյան

010 54 59 80 (1-08)

economical@list.ru