Ռեկտոր

Ժորա Ջհանգիրյան

gladzor@gladzor.am

010 54 59 80  (1-04)