Անհատ խորհրդատուի հետ պայմանագրի կնքման հայտարարություն