Լաբորատոր սարքավորումների գնման պայմանագրի կնքման հայտարարություն